Svrha

Često zamišljam pogled na zemlju iz perspektive sokola koji leti. On razume sve, jer se ispod njega sve sklapa u jednu jasnu celinu kroz oblike i boje livada, njiva, šuma i planina koje vidi.

Prvo sam hteo da nazovem ovaj blog “Mentalne beleške”, ili bar da to bude pod-naslov. To je nešto kao podsetnik zaključaka do kojih sam došao. Takvi spisi imaju za svrhu da rekapituliraju korisna saznanja o životu. Nešto kao lična filozofija.

Onda sam shvatio da ovaj blog treba da se zove 99 posto jer u njemu često opisujem kako razmišlja i funkcioniše većina. Međutim, ukoliko sebe smatram delom manjine, pomislio sam, svoj blog treba da nazovem “1 posto”.

Međutim, ipak verujem u sveobuhvatan pristup onome šta se dešava. Zato su neki od mojih principa:

  • Posmatranje stvari sa neke daleke tačke, koja čini da razumemo procese.
  • Zasnovanost na zajedništvu i pozitivnom pristupu.
  • Sagledavanje duha vremena (zeitgeist), i kako se uklapamo u slagalicu.

Zato sam odlučio da ovaj blog nazovem “Svi smo jedno”.

Mesta na kojima delim mišljenja i priče iz privatnog života su ovaj Blog, Instagram profil i Tviter nalog.