Jednostavnost

Najbitnije je šta ćeš izostaviti da zapišeš.

Draško Sikimić, Nivo 23

Ova misao me je podsetila na osnivača Epla Stiva Džobsa. Najbitnije odlučivanje, dok se odvija stvaralački proces jeste šta ćeš izostaviti da zapišeš, tvrdi Draško Sikimić.

On je dva meseca to činio. Prelazio je rukopis svog romana u beležnici telefona, gde ga je i napisao, i gledao kako se svaka rečenica uklapa u celinu. U skladu sa tim odlučivao je koju će izostaviti.

Ljudi često komplikuju stvari i ono šta žele da kažu ubace u šumu od koja sprečava da se vidi suština. Onda tekst bude drugačije interpretiran i mi se pitamo zašto.

Iako svi pričaju da je jednostavnost imperativ teško da znaju šta to znači. Jednostavnost je zato često nedostižna.

Ovo važi i za dizajn jednog telefona, kao što je ajfon (Iphone). Zato sam spomenuo Stiva Džobsa. On je u nekom trenutku jedini bio svestan važnosti dizajna uređaja i potrebe da se on stopi u celinu. Osnova dizajna enterijera je upravo to – kako stvari uklopiti u celinu. Kada pogledamo zemlju iz aviona, sve njive, potoci, livade, jezera i šume deluju koherentno i povezano. Onda shvatimo da ovaj univerzum ima smisla. Sve što nas okružuje deo je nečijeg tkanja u kome možemo pronaći određene trendove i zakonitosti (patterns, napisao bih na engleskom). To u nauci zovemo korelacijama, a u stvari, po sredi je Božija melodija koja je harmonična, melodična i sveprožimajuća.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *