Otvorenost

Do rada sa smislom i do međuljudskih odnosa sa smislom dolazi se kroz radikalnu u istinu i radikalnu transparentnost.

Brižvoter

Odluka da radimo na sebi, učimo iz iskustava i unapređujemo svet oko nas je u osnovi korporativne kulture najuspešnijih.

Slobodni tok misli i osećanja je preduslov da bi se pospešila kultura učenja i otvorenosti.

Čoveka doživljavam kao provodnika i “otvorenu knjigu”, naročito u ovom vremenu. Iz nas sve treba da izađe. Dakle, bez zadržavanja. Tajne pripadaju srednjem veku.

Moderni korporativni koncept osobu karakteriše kao facilijatora, pomoću otvorenosti, kao osnovnog postulata funkcionisanja.

Kada sam počeo da radim na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju suočio sam se sa radnom zajednicom u kojoj se svako pitanje odmah rešava, brzo se komunicira, ima puno mejlova u koje su uključeni svi, postoji jednakost i oslovljavamo se na Ti. Tadašnji direktor Petar Bojanić je prvo insistirao na prisnosti i otvorenosti.

Bridžvoter (Bridgewater) je najuspešniji investicioni fond koji neguje kulturu otvorenosti i argumenata, kako bi zajednički došli do samo-unapređenja i pospešili rezultate kompanije. Njihova misija je da razumeju kako svet funkcioniše. Svi poslovni razgovori se snimaju i dostupni su zajednici kako bi mogla da uči ali i da deli korisne savete. Iskrenost je broj 1 na listi prioriteta Bridžvotera i njegovog direktora Rej Dalija (Ray Dalio) i zbog toga sam želeo da sačuvam i sa vama podelim ovaj inspirativan video sa njihovog sajta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *