Ambasador Godfri

Ove nedelje Univerzitet u Kragujevcu imao je čast da ugosti Ambasadora SAD Entoni F. Godfrija (Anthony F. Godfrey). Sa njegovim likom i delom upoznao sam se prvo preko Tvitera, kao i mnogi građani naše zemlje. Sve je počelo od objava o hrani kao i od njegove blagosti i izuzetne osobine da se našali na sopstven račun.

Gospodn Godfri ostavlja utisak veoma konstruktivnog, obrazovanog i plemenitog čoveka. Smatram da sa svih nivoa možemo biti ljudi koji menjaju igru (game changers), oni koji iniciraju promene. Iako se politika kreira u Vašingtonu, pored ostalih svetskih centara, gospodin Ambasador predstavlja oči i uši njegove zemlje. On takođe može da bude značajan konstruktivni činilac u svetskim tokovima politike. Čvrsto verujem u to.

Gospodin Ambasador održao je govor koji su činile mnoge tačke spajanja između naše dve zemlje (pogledajte i njegovo obraćanje Senatu). Takav stav je veliki napredak u odnosima Srbije i SAD i može mnogo da promeni. Mi svakako znamo šta se dogodilo 99. godine, ali u prvi plan treba istaći ono šta nas spaja.

Konstruktivnost, kao polazni stav najavljuje uspeh. Naša istorija se sastoji od obostrane saradnje i podrške. Potrebno je da mislimo na to kada gradimo naše odnose, jer oni mogu da se unaprede.

Znam da je značajan izazov mišljenje koje naša javnost ima prema SAD. Ipak, to je ono u čemu Ambasador može da odigra presudnu ulogu. Signali koji idu iz Srbije mogu da budu odlučujući u procesu razumevanja potrebe da se politika Vašingtona još više usmeri u obostranom interesu SAD i Srbije. Polazna tačka jeste upravo novi Ambasador i njegov konstruktivan stav.

Srbija je zemlja koja posle perioda “odrastanja” i tranzicije steremi ka jačanju ekonomije zasnovane za kreativnosti, inovativnosti i digitalnom preduzetništvu. U tom smislu napravljeni su određeni koraci, a najvažnije je razumevanje novih generacija da smo deo globalne zajednive i da se naš proizvod zasniva na jedinstvenoj perspektivi, tački gledanja na svet sa koje možemo mnogo da pružimo. Promena načina razmišljanja (mind-set) naših ljudi je ono šta osećam i u šta verujemo da se dešava.

Pošto smo prošli različite društvene sisteme i turbulencije, nalazimo se na području između kultura i tradicija, tu našu zrelost i originalnu poziciju možemo da iskoristimo da unapredimo stvari i budemo konstruktivni element u globalnoj politici zasnovanoj na saradnji i solidarnosti. Ljudi u Srbiji sve više ovako gledaju na stvari i potrebna je mala podrška sa strane i pozitivan stav koji novi Ambasador ima kako bi se stvari mnogo poboljšale.

Ključna poruka ovog mog obraćanja jeste ideja promene sentimenta srpske javnosti prema Sjedinjenim Državama. Iako neki smatraju da su Srbi “Mali Rusi” to je greška. Ta toplina koju osećamo prema narodu sa kojim delimo korene ne potire afirmativna osećanja koja možemo da imamo prema Americi.

Dakle, sa druge strane ima mnogo prostora za pozitivnija osećanja prema Sjedinjenim Državama. Svakako da u tome pomaže promena vaše politike prema regionu.

Međutim dostojanstvo srpskog naroda se narušava na mnogo mesta. Na primer, u Crnoj Gori gde se ugrožavaju osnovna prava i slobode sprskog naroda i njegove Crkve. Mogućnost da uzmete nečiju imovinu, kao što se novim zakonom propisuje u Crnoj Gori podseća na komunizam i suprotno je postulatima nedodirljivosti vlasništva koji su osnova prava na Zapadu. U Bosni i Hercegovini donose se odluke na federalnom nivou u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom, čime se zadire u autonomiju Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji uvode se takse na robu iz centralne Srbije, čime se udara na dostojanstvo srpskog naroda i ugrožava se njegova ekonomija.

Vaša podrška srpskom narodu vezano za narušavanje dostojanstva i osnovnih postulata civilizovanog sveta bila bi veoma korisna za to kako naša javnost doživljava Sjedinjene Države i u tom smislu može mnogo da promeni.

Mislim da u 21. veku, kada se menja globalna svest, sve je manje mesta za anatagonizme a sve više za saradnju i konstruktivnost.

Podrška Srbiji probudiće pozitivna osćanja prema Sjedinjenim Državama i pokrenuće promenu shvatanja vaše uloge u regionu. Malim konkretnim potezima postiže se mnogo.

Zahvaljujem se studentskom aktivisti i lideru Novaku Došenu na pozivu da prisustvujem predavanju Njegove Ekselencije Ambasadora Godfrija.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *